Kvalprak certifkatCeckmark

Certifiering enligt KVO11:9

Kvalprak erbjuder en certifiering för vårdstandarden KVO11:9. KVO11:9 bygger på Socialstyrelsens förordning och allmänna råd om ledningssystem. KVO11:9 och SOSFS11:9 använder samma grundprinciper för kvalitet som tex ISO, HACCP och GMP. KVO11:9 utgår från de lagar som SOSFS2011:9 pekar på direkt eller indirekt. De 7 sju viktigaste lagområdena är:

Kvalitet SOSFS2011:9
Patientsäkerhet SFS 2010:659
Informationssäkerhet EU 2016/679
Arbetsmiljö SFS 1977:1160
Organisatorisk arbetsmiljö AFS 2015:4
Miljö SFS 1998:808
Verksamhetside/värdegrund eller affärsplan (för privat verksamhet) SFS 2005:551

Om Standarden

Standarden är skriven specifikt för vård- och omsorgssektorn utifrån 3 aspekter

Patient logo
Patienten
  • Verksamheten arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete

  • Verksamheten arbetar patientsäkert

  • Verksamheten förbättrar sitt patientsäkerhetsarbete över tiden

  • Verksamheten arbetar kontinuerligt med att skydda känsliga patientuppgifter

Vårdpersonal logo
Vårdpersonal
  • Verksamheten arbetar aktivt och kontinuerligt med att bibehålla och förbättra en god fysisk arbetsmiljö

  • Verksamheten arbetar aktivt och kontinuerligt med att bibehålla och förbättra en god organisatorisk arbetsmiljö

Samhället logo
Verksamheten / Beställaren / Samhället
  • Verksamheten är hållbar ur både ett miljö och ett ekonomiskt perspektiv

Certifikat logo
$15,200.00

Total Portofolio

group of people

Standardens omfattning

Läs mer om standarden på KVO.care