Effektiv ledning och styrning med

Orna logo

Modulärt och konfigurerbart system för bästa anpassning till er verksamhet

Orna logo

Vad ORNA erbjuder

Dokumenthantering och generella funktioner

Kvalpraks dokumenthanteringsfunktion innehåller alla funktioner som standardiseringsorgan och lagstiftare ställer. Bara godkända dokument syns i ledningssystemet. Detta säkerställer att alla medarbetare har tillgång till de senaste instruktioner och rutiner som gäller.

Dokumenthantering

Alla dokument är spårbara. Dvs man kan lätt läsa ut vad som har hänt med dokumentet sedan det skapades och vem som har skapat, läst, ändrat eller arkiverat ett dokument. Detta görs med hjälp av läsloggar, versionshantering, arkivering av dokument och godkännande funktion.

Orna innehåller två dokumentklasser, publicerade dokument och arbetsdokument. Publicerade dokument är sådana som har beskrivits ovan. Arbetsdokument är dokument som editeras och som inte är publicerade ännu. Arbetsdokumentet kan sparas i personliga foldrar. Arbetsdokument kan delas med kollegor som då kan arbeta eller revidera dokumentet. När dokumentet är färdigt kan det skickas för godkännande och publicering.

Alla Styrande och informerande dokument har ett sista giltighetsdatum. Efter det datumet behöver dokumentet uppdateras. Orna har ett inbyggt system med flaggor för att upplysa användare om att något behöver göras, till exempel uppdatering av ett styrande dokument. All editering, inklusive editering av eventuella bilagor, kan göras i Orna.
cluster image for dokumenthantering

Erbjuder 2

Återkoppling och ständiga förbättringar

Lagstiftaren lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och att till exempel klagomål inhämtas, registreras och hanteras. Orna har tre verktyg för att hantera avvikelser. En modul för avvikelseregistrering, en modul för att göra händelseanalys och en modul för att gör riskanalys.

Avvikelsehantering

Riskanalys

Händelseanalys

cluster image for återkoppling

Ledning och styrning

För att leda och följa upp har Orna tre moduler, Utbildning, Checklistor och Mål. Systemet har flaggor för att påminna användare att något behöver utföras i systemet. Flaggor finns för tex dokumentgodkännande, att dokument behöver uppdateras.

Utbildning

Utbildningsmodulen gör det möjligt att skicka dokument till medarbetare och att be dessa bekräfta att man har läst dokumentet. Detta är tex bra för nyanställda eller konsulter.

Checklistor

Checklistor är bra för att lägga upp klinikens checklistor i. Genom att fylla i en checklista i Orna sparar man resultatet och det är spårbart vem som fyllde i listan och när.

Mål

I målmodulen sätter man upp klinikens mål och handlingsplan. Statusen redovisas grafiskt och det är enkelt för alla medarbetare på kliniken att följa hur det går.
Ledning bild

Ta första steget idag mot en effektiv ledning och styrning av verksamheten för en ökad kvalitet och patientsäkerhet.

Boka en presentation och demo av ORNA. Begär en offert på ORNA.

Background imagge