Kvalprak erbjuder tjänster för att underlätta er implementation och underhåll av ORNA

1

Rådgivning

2

Projektledning

3

Intern revision
Människa som ger rådgiving

Rådgivning kring hur ni ska utforma olika ledningssystem

Genomgång, med våra erfarna konsulter där ni utifrån era förutsättningar och mål får konkreta förslag på hur ni kan sätta upp ett effektivt ledningssystem.

Projektledning

Projektledarkompetens för införande av ett digitaliserat ledningssystem saknas ofta inom vård och omsorgsverksamheten. Kvalprak erbjuder därför möjligheten att anlita en erfaren extern projektledare inom området. Kvalpraks projektledare har erfarenhet av att implementera ledningssystem för många olika standards och krav. Vi har tex varit projektledare för ledningssystem för KVO11:9, ISO 9001, ISO 14001, ISO 15224 med flera.

Kvalprak har mer än 25 års erfarenhet av ledningssystem för vård och omsorg och arbetar i team för att säkerställa kvalitén.
Kvalprak har installerat mer är 500 ledningssystem inom vård och omsorg
Kontakta oss
dator och kaffe
Internervision bild

Internrevision

Revisioner skall genomföras årligen. Kvalprak erbjuder erfarna konsulter för internrevision, som genomförs före den externa revisionen. Syftet med en internrevision är att säkerställa att ni följer era processer, rutiner med mera. Detta för att säkerställa att ni är preparerade för den externa revisionen och säkerställer en problemfri sådan.

Kontakta oss

Hur vi arbetar

Gloves image
steg 1
checkbox
Dotted line

Rådgivning

Säkerställer ett för verksamheten effektivt ledningssystem

STeg 2
checkbox
dotted line

Projektledning

Säkerställer en bra och snabb implementation av ledningssystemet

STEg 3
checkbox

Internrevision

Säkerställer ett effektivt användande av ledningssystemet och säkerställer en problemfri extern revision