Effektiv och Flexibel Ledningssystemanalys med Orna Analys

Med Orna Analys kan ni enkelt och effektivt utvärdera era ledningssystem och skapa patientsäkerhetsrapporter enligt Swedacs godkända ordning KVO11:9. Anpassa analysen efter era behov och få värdefulla insikter för att optimera er verksamhet.

Prova gratis
AI baserat verktyg
Patientsäkerhetsberättelse
Egendeklarationen
Rapporter

Huvudfunktioner

Kompatibilitet och Integration

Oavsett formatet på ert nuvarande ledningssystem, låter Orna Analys er ladda upp och direkt börja analysera data med enkelhet. För användare av Orna Ledningssystem erbjuder vi en sömlös integration som möjliggör utvärderingar via en enkel knapptryckning.

Förbättringsidentifiering

Med erfarenheter från att ha implementerat verktyget för flera existerande kunder, kan Orna Analys snabbt identifiera var förbättringar kan göras inom ert system. Verktyget ger klara indikationer på vilka delar av dokumentationen som behöver förstärkas för att fullt ut efterleva relevanta regelverk.

Proaktiv Förbättring

Utöver analys och utvärdering erbjuder vi tjänster som egendeklarationer och internrevisioner, vilka stöder er i att aktivt förbättra och uppfylla krav inom ert ledningssystem.

Certifikat logo
$15,200.00

Total Portofolio

Optimerad Ledningssystemanalys och Patientsäkerhetsrapportering med Orna Analys

Med Orna Analys kan ni smidigt utvärdera era ledningssystem, oavsett om det rör sig om ett enskilt system eller flera. Vår plattform, som följer den av Swedac godkända ordningen KVO11:9, erbjuder flexibiliteten att genomföra utvärderingar på ett sätt som passar er organisation bäst – årsvis, kvartalsvis, månadsvis eller slumpmässigt.

Orna Analys anpassar sig efter era specifika behov och styrmodeller för att säkerställa att ni alltid har den insikt ni behöver för att optimera er verksamhet. Vår användarvänliga lösning gör det enkelt att genomföra kontinuerliga utvärderingar och få en klar bild av hur era ledningssystem presterar.

En av de unika fördelarna med Orna Analys är möjligheten att skapa en patientsäkerhetsrapport direkt baserad på ert ledningssystem. Detta hjälper er att upprätthålla högsta möjliga standarder förpatientsäkerhet och efterlevnad, vilket är avgörande för att bygga förtroende och trygghet hos era patienter.

Utforska möjligheterna med Orna Analys och ta kontroll över era ledningssystem på ett enkelt och effektivt sätt.

PSB
Orna-analys
Kvo en heltäckande standard

KVO11:9

Om du vill verifiera / certifiera din verksamhet för standarden KVO11:9 behöver du först göra en egendeklaration av ditt ledningssystem. Enligt standarden består egendeklarationen av 100 talet frågor. Orna analys läser igenom ert ledningssystem och svarar på alla frågorna i egendeklarationen.

Med egendeklarationen är det också enkelt att få en snabb överblick över kvaliteten på ert ledningssystem. Eftersom KVO11:9 bland annat tar sin utgångspunkt i svensk lagstiftning så ser du snabbt om ni har rutiner för samtliga områden som krävs enligt regelverket. Ni kommer också enkelt at kunna göra en första bedömning av hur väl systemet skapar rätt beteenden i er verksamhet

PSB
Orna-analys
Kvo en heltäckande standard

Utvärdering av ledningssystem

I den bifogade rapporten kan ni se ett detaljerat exempel på en utvärdering av olika aspekter av ett ledningssystem, inklusive kvalitet, patientsäkerhet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljöhantering. Resultaten visar på en stark prestanda över hela linjen med genomsnittliga betyg väl över 8 på en skala från 1 till 9. Detta reflekterar klinikens engagemang och deras ansträngningar för att upprätthålla en hög standard i allt de gör.

PSB
Orna-analys
Kvo en heltäckande standard