Orna analys

Prova vårt nya verktyg för att skriva Patientsäkerhets-berättelsen. 

Svårt att komma igång med Patientsäkerhetsberättelsen?
Gör ditt ledningssystem tillgängligt för Orna-analys, så skriver Orna-analys din patientsäkerhetsberättelse*!
 
Gratis under hela januari
1 995 kronor i februari per patientsäkerhetsrapport, för flera rapporter kontakta oss.

Testa verktyget helt kostnadsfritt

* Du behöver fortfarande läsa igenom och ta ansvar för texten

Skrivbord som beskriver kvalitet i vård och omsorg

Patientsäkerhetsrapport

Varje år ska verksamheter inom vård och omsorg skriva en patientsäkerhetsrapport, Ref SFS2010-659 §10 Patientsäkerhetslagen. För många är patientsäkerhetsberättelsen ett stort arbete att ta tag i varje januari / februari. Man behöver gå igenom sitt ledningssystem för att leta rätt på resultat från året innan och kanske göra analyser av vad som verkligen hände? Med Orna-analys gör vår AI motor det arbetet på 10 minuter.

Beskrivning av standarden
Arbetet på 10 minuter